Gimnàs Esportiu

  • 0
  • 12/07/2020
Descripció del projecte
Característiques Generals

Zona esportiva de 350 metres quadrats destinada a les activitats de Musculació i Tonificació. Disposa d'un total de 48 estacions, de les quals 16 estan destinades a la musculació dirigida, 15 al desenvolupament i manteniment de la capacitat cardiovascular i la resta al pes lliure.


Infraestructura

Equip independent de Climatització i Renovació d'Aire
Control d'accessos automatitzat.
Sistema de vigilància continu per càmera de seguretat.
Tot l'equipament de la sala està certificat per l'Institut Valencià de Biomecànica.
Plans de treball individuals confeccionats per personal qualificat.
Adaptat per a accés de discapacitats


Maquinària Cardiovascular

Cintes de córrer: 8 cintes on l’usuari i la usuària pot controlar el ritme del seu treball aeròbic, ja que, pot triar entre un passeig o una carrera contínua atés que les velocitats de carrera poden modificar-se en funció del tipus d'entrenament que es desitge rebre. Compta amb panell digital, programes preestablits, elevació, declinació i control del ritme cardíac.

El·líptica: 6 El·líptiques el moviment del qual reproduïx biomecànicament el pas humà. Compten amb panell digital, programes preestablits, control del ritme cardíac i manetes de detecció Cardiovascular.

Bicicleta vertical: 3 Bicicletes verticals per a la millora de la resistència cardiovascular. Compta amb avaluació de la condició física, panells digitals, programes i control del ritme cardíac.

Bicicleta horitzontal: 3 Bicicletes horitzontals per millorar la resistència cardiovascular. Compta amb avaluació de la condició física, panells digitals, programes i control del ritme cardíac.


Maquinària de Musculació

Esta part està composta per maquinària indicada per a cada zona muscular a treballar, les màquines són les següents:

Femoral estirat
Glutis
Abductors / Adductors
Press vertical / Convergent
Contractor pectoral
Pectorals / Crossover
Multipower discos
Gàbia de 6 estacions amb creus
Abdominals superiors
Bíceps / Scott curl
Rem assegut / Convergent
Deltoide superior
Vols de muscles
Muscles / Convergent
Premsa asseguda
Extensions de quàdriceps