Precios Multiusos

MULTIUSOS  
1 DÍA SEMANA-50€ TRIMESTRE
2 DÍAS SEMANA 35€ MES80€ TRIMESTRE
3 DÍAS SEMANA40€ MES95€ TRIMESTRE
MULTIUSOS ORO110€ TRIMESTRE
ENTRADA PUNTUAL4€ MAÑANA/5€ TARDE